Aventurijn
 
Creatieve & energetische coaching voor kinderen en jongeren


Over Aventurijn


Werkstuk van een meisje van 10 jaar.


Aventurijn
Voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 21 jaar biedt Aventurijn kindercoaching hulp bij verschillende moeilijkheden. Bijvoorbeeld als uw kind/puber op school of ergens anders vast dreigt te lopen. Doordat hij /zij moeite heeft met het uiten van  gevoelens, moeite heeft met slapen, de scheiding van ouders niet kan verwerken, concentratieproblemen heeft etc.

Is uw kind/puber geen prater en is uw wens om meer inzicht te krijgen in zijn of haar belevingswereld? En wilt u zelf handvatten die u kunt toepassen in de opvoeding? Dan kan Aventurijn kindercoaching u helpen.

Als jij een jongvolwassene bent die geholpen wil worden om op eigen kracht moeilijkheden te overwinnen ben je ook aan het goede adres.

Door het inzetten van creatieve werkvormen en ondersteuning met energetische behandelingen kan dat wat niet uitgesproken wordt zich tonen en is de weg naar verandering geopend.

De visie van Aventurijn is dat niets op zichzelf staat, dat mensen elkaar beïnvloeden en dat ook omgeving daarbij een rol speelt. Daarom wordt u als ouder betrokken bij het coachingstraject van uw kind of puber. Soms is het goed om school, of voor het kind andere belangrijke mensen, te betrekken in het proces. Samen zetten we ons in om uw kind zich weer goed te laten voelen! 

Als blijkt dat er meer moeilijkheden zijn dan van te voren was gedacht kan ik u verwijzen naar andere instanties.

Vanaf 16 jaar hebben jongeren inspraak of zij hun ouders willen betrekken bij de hulp die Aventurijn biedt. Voor jong volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat zij ervoor kunnen kiezen om hun ouders niet in hun proces te betrekken. 

Creatief
Aventurijn maakt gebruik van creatieve werkvormen. Daarbij kan worden gedacht aan tekenen, schilderen, kleien, beweging (lichaamswerk) en gebruik van diverse spelmaterialen. 

Energetisch
Alles bestaat uit energie. Als er blokkades zijn, lichamelijk of psychisch, kan die energie niet voluit stromen. Zie het als een rivier waarbij het water over en langs obstakels moet. Als die er niet zijn stroomt het water gemakkelijker door. Daarom worden er naast creatieve werkvormen tevens energetische behandelingen gegeven om  blokkades te verminderen. De energetische behandelingen worden  op een kruk of een behandeltafel uitgevoerd. 

U kun kiezen voor alleen coaching of coaching aangevuld met energetische behandelingen.


Werkwijze
Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek wordt er besproken wat uw wensen en verwachtingen zijn en of Aventurijn daarbij aansluit. Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis plaats. Het is fijn als uw kind even aanwezig is zodat we kort kunnen kennismaken. Na een positief gesprek volgt de intake waarin we specifiek kijken waar de knelpunten bij uw kind/jongere liggen. Bij voorkeur zal dit gesprek ook bij u thuis plaatsvinden. In dit gesprek zal ook een inschatting gemaakt worden hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn om het doel te behalen. Hierna gaan de sessies met uw kind van start.

Voor jongeren vanaf 18 jaar geldt dat in overleg met hen besproken  wat het beste bij hen aansluit wat betreft kennismaking, intake en  vervolgtraject.


Tarieven
Intake gesprek € 50,- 
Vervolg sessies  € 50,-
Bij niet tijdig afzeggen (minimaal 24 uur van te voren) van een afspraak wordt
€ 16,50 in rekening gebracht.
Reiskosten €0,19 per kilometer vanaf Heinkenszand.

Tarieven zijn exclusief 21 % BTW.

BTW nr. 136738989B01
KvK 70968861

Op de diensten van Aventurijn zijn Algemene Voorwaarden en een klachtenreglement van toepassing. 

Aventurijn is aangesloten bij Adiona, beroepsvereniging voor kindercoaches en SKJ het kwaliteitsregister voor jeugdzorgwerkers.

 

 Ik ben Tineke de Geldermoeder van drie  volwassen kinderen en drie bonuskinderen. Na mijn  HBO-mwd studie ben ik aan de slag gegaan in de hulpverlening. Sinds 2000 ben ik werkzaam in de jeugdhulpverlening. Binnen de jeugdhulpverlening heb ik verschillende functies gehad. Vanaf 2005 ben ik me gaan richten op (pleeg-)gezinnen en (pleeg-)kinderen. 

Praten over jezelf is niet altijd gemakkelijk. Ook niet voor kinderen en jongeren, daarom ben ik me gaan oriënteren op alternatieven die gesprekken ondersteunen en aanvullen. Ik heb een opleiding creatief coachen (Intence opleidingen) en een opleiding energetisch kindercoach (Malva Energetisch kindercoach) gevolgd. Het was voor mij een logisch gevolg een eigen praktijk te starten om zo het geleerde in praktijk te gaan brengen. Nog steeds ontwikkel ik mezelf en volg ik cursussen en trainingen om de kinderen en jongeren die in mijn praktijk komen zo goed mogelijk te leren om te gaan met hun uitdagingen.

Nieuw bij Aventurijn: Rots en water!
De aangetoond werkzame weerbaarheidstrainingsmethode, Rots en Water (Gadaku instituut), kan vanaf januari 2020 aangeboden worden. Dit kan aan groepen of individueel worden aangeboden. Wanneer gewenst kunnen onderdelen hiervan ook in een serie coachingssessies ingepast worden. 

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.


          Werkstuk van een meisje van 16 jaar.
          "Ik wil alleen nog vooruit!"


Mindfull of mindful? 

Herkent u dat, na een drukke schooldag gaat je kind meteen door naar de sportclub of muziekles om daarna aan te schuiven aan tafel om te eten. Dan is het tijd om huiswerk te maken of voor het bijbaantje. Kortom, kinderen en jongeren krijgen (net als volwassenen trouwens!) erg veel informatie en prikkels te verwerken op een dag. Eenmaal op bed kunnen zij niet in slaap komen. Alle indrukken van de dag komen in gedachten nog voorbij, de mind is full... Mindfulness kan uitkomst bieden. In een paar sessies leert een kind/jongere hoe je  je aandacht kunt richten en kunt los laten. Daar word je ontspannen van. In slaap vallen zal beter lukken. Een mooie methode voor een rustigere mind.

U kunt contact met mij opnemen om de mogelijkheden van mindfulness training te bespreken.